בניין 1

המחיר לפני מענק של 60,000 ש"ח.

*המחיר למטר כולל מע"מ.
*למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבנייה שפורסם בתאריך 15/2/18
*אין התחייבות כל שהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.
*מחירי הדירות אינם סופים וטרם עברו את אישור משרד הבינוי והשיכון.

מגידו י.ק. פרויקט מרומי שקד מחיר למשתכן
קומה 5
דירה מס' 21 5 חדרים שטח דירה: 142.52 מ"ר שטח מרפסת: 77.34 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 1,034,146 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 22 5 חדרים שטח דירה: 142.34 מ"ר שטח מרפסת: 77.34 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 1,033,050 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 4
דירה מס' 17 3 חדרים שטח דירה: 75.44 מ"ר שטח מרפסת: 18.6 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 505,856 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 18 4.5 חדרים שטח דירה: 113.28 מ"ר שטח מרפסת: 18.03 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 747,566 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 19 3 חדרים שטח דירה: 75.35 מ"ר שטח מרפסת: 18.6 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 505,307 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 20 4.5 חדרים שטח דירה: 115.65 מ"ר שטח מרפסת: 18.03 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 762,007 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 3
דירה מס' 13 3 חדרים שטח דירה: 75.44 מ"ר שטח מרפסת: 38.88 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 542,927 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 14 4.5 חדרים שטח דירה: 113.28 מ"ר שטח מרפסת: 18.03 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 747,566 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 15 3 חדרים שטח דירה: 75.45 מ"ר שטח מרפסת: 38.88 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
לא למכירה במסגרת מחיר למשתכן
דירה מס' 16 4.5 חדרים שטח דירה: 115.65 מ"ר שטח מרפסת: 18.03 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 762,007 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 2
דירה מס' 9 4 חדרים שטח דירה: 98.4 מ"ר שטח מרפסת: 18.03 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
לא למכירה במסגרת מחיר למשתכן
דירה מס' 10 4.5 חדרים שטח דירה: 113.28 מ"ר שטח מרפסת: 18.03 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 747,566 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 11 4 חדרים שטח דירה: 98.31 מ"ר שטח מרפסת: 18.03 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
לא למכירה במסגרת מחיר למשתכן
דירה מס' 12 4.5 חדרים שטח דירה: 115.65 מ"ר שטח מרפסת: 18.03 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 762,007 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 1
דירה מס' 5 4 חדרים שטח דירה: 98.4 מ"ר שטח מרפסת: 18.03 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
לא למכירה במסגרת מחיר למשתכן
דירה מס' 6 4.5 חדרים שטח דירה: 113.28 מ"ר שטח מרפסת: 23.92 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 758,333 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 7 4 חדרים שטח דירה: 98.31 מ"ר שטח מרפסת: 17.84 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
לא למכירה במסגרת מחיר למשתכן
דירה מס' 8 4.5 חדרים שטח דירה: 115.65 מ"ר שטח מרפסת: 18.03 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 762,007 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 0
דירה מס' 1 4 חדרים שטח דירה: 99.12 מ"ר שטח גינה: 126 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 846,464 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 2 4.5 חדרים שטח דירה: 113.61 מ"ר שטח גינה: 246 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 1,166,295 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 3 4 חדרים שטח דירה: 98.52 מ"ר שטח מרפסת: 232 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 1,036,571 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 4 4 חדרים שטח דירה: 97.76 מ"ר שטח מרפסת: 327 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 1,205,596 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נגישות