• מספר הגרלה : 294 + 720 + 937
 • מיקום: מרומי שקד
 • שם החברה: מגידו י.ק. בע”מ
 • מספר יחידות מחיר בפרויקט: 88
 • מספר יחידות מחיר למשתכן : 68
 • נותרו :  6
 • מועד הדרכות: טרם נקבע
 • מועד בחירת דירות : טרם נקבע
 • מספר הגרלה : 295 + 721 + 938
 • מיקום: מרומי שקד
 • שם החברה: מגידו י.ק. בע”מ
 • מספר יחידות בפרויקט: 66
 • מספר יחידות מחיר למשתכן : 52
 • נותרו 1
 • מועד הדרכות: טרם נקבע
 • מועד בחירת דירות : טרם נקבע
האתר מעודכן לתאריך : יום שלישי 26 מרץ 2019, לשעה: 11.52

אודות הפרוייקט

פרויקט המגורים היוקרתי "מרומי שקד", ייבנה בשכונת רמת שקד (קריית מנחם), באופקים.
השכונה החדשה ממוקמת בחלקה הדרום-מערבי של אופקים, וייבנו בה כ-1,800 יחידות דיור בבניה מעורבת של מתחמי בנה ביתך, קוטג'ים ובניה רוויה.
השכונה הירוקה והצעירה תכלול את השירותים הנדרשים בתחומי החינוך, הבריאות, המסחר והפנאי, וכן פארקים ושטחים ירוקים רבים לטובת התושבים.
קומפלקס המגורים של חברת מגידו י.ק. כולל שבעה בניינים בני חמש קומות, הכוללים דירות בנות 3 עד 5 חדרים, דירות גן עם גינה פרטית ופנטהאוזים – מרווחות ומתוכננות בקפידה.
מגידו י.ק. פרויקט מרומי שקד מחיר למשתכן

שלבי הפרוייקט

שלבי תהליך מחיר למשתכן

1. הנפקת אישור זכאות

יש להנפיק "אישור זכאות" (עפ”י הקריטריונים המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון) באחת מהחברות (עמידר, מילגם ומרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר) למתן שירותי טיפול בבקשות לסיוע בדיור, ניתן לתאם פגישה או להגיש בקשה מקוונת דרך האתר של מחיר למשתכן בכתובת link למען הסר ספק ניתן גם להשתמש ב"אישור זכאות" של מחיר למשתכן במתכונת הישנה שהינה בתוקף ביום ההרשמה להגרלה. מומלץ לבחון יכולת מימון לרכישה (משכנתא וכו') אין טעם להגיש בקשה אם אין יכולת כלכלית לרכישה

הושלם
2. תקופת הרשמה ל 28 יום

במידה ויש ברשותכם אישור זכאות מתאים: תוכלו לבצע רישום עד 7.1.17 בשעה 23:59 דרך אתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת link מומלץ לבחון יכולות כלכליות למימון הדירה טרם הגשת מועמדות להגרלה ההרשמה נסגרה

הושלם
3. ההגרלה ורשימת הזוכים

פעילות משרד הבינוי והשיכון מספר ימים לאחר סיום שלב ה"תקופת ההרשמה" (שלב 2) תתקיים הגרלה בין כל הנרשמים לפרויקט. ההגרלה תתבצע על ידי משרד הבינוי והשיכון ההגרלה הינה על המיקום בסדר בחירת הדירות של חברת עמרם אברהם דהיינו, הזוכה בעל מספר הסידורי הנמוך ביותר יבחר ראשון את הדירה בה הוא מעוניין וכך הלאה לפי הסדר הודעה על שמות הזוכים ועל המיקום הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה תשלח בדוא”ל ובדואר רשום ע”י משרד הבינוי והשיכון. הודעה תישלח גם לנרשמים אשר לא עלו בהגרלה פעילות הדיירים אין צורך בשלב זה לפנות לחברה. חברת עמרם אברהם תצור עמכם קשר ותזמן אתכם באופן יזום עפ"י סדר ההגרלה להדרכות ובחירת הדירה

הושלם
4. הצגת הפרויקט

פעילות חברת מגידו י.ק בע"מ לאחר ההגרלה ופרסום רשימת הזוכים, חברתנו תזמן את כל הזוכים להדרכות אישיות/קבוצתיות עם נציגי החברה בהן יינתן כל המידע הנחוץ לצורך המשך התהליך ובחירת הדירה פעילות הדיירים בשלב זה על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (מס' בניין, דירה). מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה. לדוגמא, מקום 10 יכין 11 אפשרויות, מקום 20 יכין 21 אפשרויות וכך הלאה מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה

5. בחירת הדירה

פעילות חברתנו תפנה לכל זוכה טלפונית ובאמצעות דוא"ל על מנת לזמנו לפגישה אישית לצורך בחירת הדירה המיועדת ובהתאם למיקומו בסדר ההגרלה במהלך תקופה זו אנו נעדכן מעת לעת באתר החברה את מלאי הדירות הקיים. מומלץ להיכנס ולבדוק על מנת לדעת מראש אילו דירות נותרו פנויות: פעילות הדיירים פגישה עם נציגי החברה. לכל דייר יוקצו עד 45 דקות של פגישה אישית עם יועץ נדל"ן לצורך קבלת ההחלטה, בחירת הדירה וחתימה על הסכם רכישה. במעמד בחירת הדירה יהיו נציגי חברת הבקרה של משרד השיכון . ית"ב – 09-8983059 במעמד הפגישה יציגו הזוכים את האישורים הנדרשים לרבות: הודעת זכייה (קיבלתם במייל), תעודת זהות (לא רישיון נהיגה) ,תעודת זכאות בתוקף, ייפויי כוח במקרים הבאים: – אם רק אחד/ת מבני הזוג מגיע חייב ייפוי כח מאומת ע"י עו"ד ע"פ נוסח החברה. אם שני בני הזוג לא יכולים להגיע ומעוניינים לשלוח נציג (אח, אבא, אמא, חבר) הנציג יגיע עם ייפוי כח נוטריוני בלבד ע"פ נוסח החברה במעמד הפגישה יחתמו הרוכשים על טופס בחירת הדירה טופס זה יהווה אישור הדייר להכנת חוזה הדירה. חשוב לדעת כי לרוכש הדירה לא תהיה אפשרות לשנות את בחירתו אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת הדירה" תבטל את זכותכם לבחירת דירה לפגישת בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה אשר נשלח אליכם על ידי משרד השיכון בסיום הפגישה נתאם עמכם מועד לחתימת חוזה הרכישה, תינתן אפשרות לרוכשים שיהיו מעוניינים לחתום במעמד בחירת הדירה על חוזה .רכישה. מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה

6. חתימת חוזה

הגורם האחראי: מגידו י.ק בע”מ במעמד בחירת הדירה תינתן אפשרות לזוכים לחתום על חוזה ע"י משרד עו"ד המייצג .את החברה אפשרות זו מומלצת מאוד, תחסוך לכם הגעה נוספת האפשרות השנייה : עד 5 ימים לאחר בחירת הדירה תזמן החברה את הדיירים לחתימת חוזה הרכישה. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון: אישור זכייה, תעודת זהות ופנקס צ'קים על שם הזוכה. מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. לנוחיותכם ריכזנו את המסמכים הנדרשים כאן לעיון.

מסמכים להורדה ועיון

הערה כללית:

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו.*המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון. המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי

הדמיית הבניינים

למלאי דירות מעודכן

אודות החברה

מגידו י.ק. פרויקט מרומי שקד מחיר למשתכן

מגידו י.ק. בע"מ

​חברת מגידו י.ק. הוקמה מתוך כוונה להוביל את מיזמי תכנית מחיר למשתכן ברחבי הארץ ולקדם את עתיד המגורים לצעירי ישראל.

​את החברה מנהלים המהנדס יגאל קרני יזם ותיק ומבעלי מגידו קבוצת חברות בנייה אשר בנתה במרוצת השנים מאות דירות ברחבי הארץ ובהם פרויקטים באשקלון, חריש, חדרה, מצליח, בית שאן, פרדסיה ועוד; וצבי ויינר בעל ניסיון של מעל 10 שנים בניהול ובקרת פרויקטים בקבוצת אלקטרה בע"מ. 

מתוך אג'נדה חברתית-כלכלית ארוכת טווח החליטה חברת מגידו י.ק. ליישם הלכה למעשה את חזונה של ממשלת ישראל להנגיש דירות חדשות לצעירים וברוח זו, ניגשה וזכתה בכמה פרויקטים ברחבי הארץ.

​בכל פרויקט שהחברה יוזמת ומבצעת ניתן דגש רב על תכנון חכם ופונקציונליות מירבית התואמים את צרכי המשפחה המודרנית במאה ה 21.

רמת הביצוע הגבוהה המאפיינת את החברה לאורך השנים, לצד סטנדרט חסר פשרות, מבטיחים לכם דירה חדשה מרווחת ואיכותית במחיר משתלם.

צרו קשר

מיקום הפרוייקט
נגישות