בניין 97

המחיר לפני מענק של 40,000 ש"ח.

*המחיר כולל מע"מ.
*למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבניין ב- 10/17 שפורסם ב- 15/11/2017.
*אין התחייבות כל שהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.
*טלח

מגידו י.ק. פרויקט גרין וואלי
קומה 5
דירה מס' 13 5 חדרים שטח דירה: 133.1 מ"ר שטח מרפסת: 127.1 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 1,100,231 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
קומה 4
דירה מס' 11 4 חדרים שטח דירה: 116.6 מ"ר שטח מרפסת: 51.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 850,817 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 12 4 חדרים שטח דירה: 116.6 מ"ר שטח מרפסת: 51.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 850,817 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 3
דירה מס' 8 4 חדרים שטח דירה: 105 מ"ר שטח מרפסת: 16.1 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 718,392 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 9 4 חדרים שטח דירה: 105 מ"ר שטח מרפסת: 16.1 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 718,392 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 10 4 חדרים שטח דירה: 118 מ"ר שטח מרפסת: 12.1 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 793,592 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 2
דירה מס' 5 4 חדרים שטח דירה: 105 מ"ר שטח מרפסת: 16.1 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 718,647 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 6 4 חדרים שטח דירה: 105 מ"ר שטח מרפסת: 16.1 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 719,663 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 7 4 חדרים שטח דירה: 118 מ"ר שטח מרפסת: 12.1 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 793,337 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 1
דירה מס' 2 4 חדרים שטח דירה: 105 מ"ר שטח מרפסת: 16.1 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 717,630 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 3 4 חדרים שטח דירה: 105 מ"ר שטח מרפסת: 16.1 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 718,265 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 4 4 חדרים שטח דירה: 118 מ"ר שטח מרפסת: 12.1 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 795,370 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 0
דירה מס' 1 4 חדרים שטח דירה: 105.7 מ"ר שטח גינה: 114.9 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 910,328 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
נגישות