בניין 119

המחיר לפני מענק של 40,000 ש"ח.

*המחיר כולל מע"מ.
*למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבניין ב- 10/17 שפורסם ב- 15/11/2017.
*אין התחייבות כל שהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.
*טלח

מגידו י.ק. פרויקט גרין וואלי
קומה 5
דירה מס' 14 5 חדרים שטח דירה: 140 מ"ר שטח מרפסת: 200 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 1,218,863 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 4
דירה מס' 11 4 חדרים שטח דירה: 112.4 מ"ר שטח מרפסת: 10 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 711,004 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 12 4 חדרים שטח דירה: 112.6 מ"ר שטח מרפסת: 10 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 710,048 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 13 4 חדרים שטח דירה: 114.4 מ"ר שטח מרפסת: 10.3 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 722,057 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 3
דירה מס' 8 4 חדרים שטח דירה: 112.4 מ"ר שטח מרפסת: 10 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 709,809 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 9 4 חדרים שטח דירה: 112.6 מ"ר שטח מרפסת: 10 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 711,004 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 10 4 חדרים שטח דירה: 114.4 מ"ר שטח מרפסת: 10.3 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 723,133 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 2
דירה מס' 5 4 חדרים שטח דירה: 112.4 מ"ר שטח מרפסת: 10 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 711,243 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 6 4 חדרים שטח דירה: 112.6 מ"ר שטח מרפסת: 10 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 714,828 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 7 4 חדרים שטח דירה: 114.4 מ"ר שטח מרפסת: 10.3 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 725,403 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 1
דירה מס' 2 4 חדרים שטח דירה: 112.4 מ"ר שטח מרפסת: 10 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 708,972 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 3 4 חדרים שטח דירה: 112.6 מ"ר שטח מרפסת: 10 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 709,522 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 4 4 חדרים שטח דירה: 114.4 מ"ר שטח מרפסת: 10.3 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 722,774 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 0
דירה מס' 1 4 חדרים שטח דירה: 113.1 מ"ר שטח גינה: 81.6 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 842,808 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
נגישות