בניין 109

המחיר לפני מענק של 40,000 ש"ח.

*המחיר כולל מע"מ.
*למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבניין ב- 10/17 שפורסם ב- 15/11/2017.
*אין התחייבות כל שהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.
*טלח

מגידו י.ק. פרויקט גרין וואלי
קומה 5
דירה מס' 14 5 חדרים שטח דירה: 149.81 מ"ר שטח מרפסת: 23.1 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 1,033,180 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
דירה מס' 15 5 חדרים שטח דירה: 149.66 מ"ר שטח מרפסת: 23.07 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 1,031,407 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 4
דירה מס' 11 4 חדרים שטח דירה: 105.04 מ"ר שטח מרפסת: 15.69 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 723,360 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 12 4 חדרים שטח דירה: 105.36 מ"ר שטח מרפסת: 15.9 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 723,506 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 13 4 חדרים שטח דירה: 122.6 מ"ר שטח מרפסת: 11.5 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 825,439 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 3
דירה מס' 8 4 חדרים שטח דירה: 105.08 מ"ר שטח מרפסת: 15.7 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 724,141 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 9 4 חדרים שטח דירה: 105.36 מ"ר שטח מרפסת: 15.9 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 720,201 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 10 4 חדרים שטח דירה: 122.6 מ"ר שטח מרפסת: 11.5 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 821,626 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 2
דירה מס' 5 4 חדרים שטח דירה: 105.08 מ"ר שטח מרפסת: 15.7 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 718,549 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 6 4 חדרים שטח דירה: 105.36 מ"ר שטח מרפסת: 15.9 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 719,947 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 7 4 חדרים שטח דירה: 122.6 מ"ר שטח מרפסת: 11.5 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 821,117 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 1
דירה מס' 2 4 חדרים שטח דירה: 105.08 מ"ר שטח מרפסת: 15.7 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 718,803 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 3 4 חדרים שטח דירה: 105.36 מ"ר שטח מרפסת: 15.9 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 725,031 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 4 4 חדרים שטח דירה: 122.6 מ"ר שטח מרפסת: 11.5 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 825,184 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 0
דירה מס' 1 5 חדרים שטח דירה: 123.29 מ"ר שטח גינה: 143.55 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 1,079,031 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נגישות