בניין 102

המחיר לפני מענק של 40,000 ש"ח.

*המחיר כולל מע"מ.
*למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבניין ב- 10/17 שפורסם ב- 15/11/2017.
*אין התחייבות כל שהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.
*טלח

מגידו י.ק. פרויקט גרין וואלי
קומה 6
דירה מס' 16 5 חדרים שטח דירה: 129.6 מ"ר שטח מרפסת: 124.9 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 1,029,842 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 5
דירה מס' 14 4 חדרים שטח דירה: 128.8 מ"ר שטח מרפסת: 43.4 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 864,894 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 15 4 חדרים שטח דירה: 128.7 מ"ר שטח מרפסת: 43.4 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 864,301 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 4
דירה מס' 11 4 חדרים שטח דירה: 112.4 מ"ר שטח מרפסת: 10 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 716,732 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 12 4 חדרים שטח דירה: 112.6 מ"ר שטח מרפסת: 10 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 717,206 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 13 4 חדרים שטח דירה: 113.2 מ"ר שטח מרפסת: 11.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 711,749 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 3
דירה מס' 8 4 חדרים שטח דירה: 112.4 מ"ר שטח מרפסת: 10 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 704,869 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 9 4 חדרים שטח דירה: 112.6 מ"ר שטח מרפסת: 10 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 706,055 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 10 4 חדרים שטח דירה: 113.2 מ"ר שטח מרפסת: 11.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 711,749 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 2
דירה מס' 5 4 חדרים שטח דירה: 112.4 מ"ר שטח מרפסת: 10 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 703,446 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 6 4 חדרים שטח דירה: 112.6 מ"ר שטח מרפסת: 10 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 704,632 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 7 4 חדרים שטח דירה: 113.3 מ"ר שטח מרפסת: 11.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 710,919 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 1
דירה מס' 2 4 חדרים שטח דירה: 112.4 מ"ר שטח מרפסת: 10 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 703,446 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 3 4 חדרים שטח דירה: 112.6 מ"ר שטח מרפסת: 10 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 704,632 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 4 4 חדרים שטח דירה: 113.3 מ"ר שטח מרפסת: 11.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 710,919 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 0
דירה מס' 1 5 חדרים שטח דירה: 128.2 מ"ר שטח גינה: 216 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 1,182,453 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
נגישות